ďťż

Strojnické tabulky (strojnícke tabužky) bývají často nesprávně označovány jako Strojírenské tabulky, Strojní tabulky nebo jako Strojařské tabulky. V levém sloupci webu jsou umístěny odkazy na jednotlivé tabulky.

Tento web se snaží "jemně" nahradit strojírenské tabulky on-line (v digitální verzi), avšak neopomíjíme ani strojírenské tabulky v tištěné podobě.

Máme v úmyslu tento celý web systematicky rozvíjet - chceme, aby bylo vše pohromadě na jednom místě. Již nyní se nám podařilo shromáždit mnoho odkazů na užitečné tabulky, které mnohdy nemáte šanci najít přes vyhledávače. Některé tabulky jsou ke stažení (download PDF, XLS, DOC apod.). Veškeré připomínky prosíme směrujte na emailovou adresu uvedenou na konci stránky.

Veškeré strojnické tabulky a specializované kapesní tabulky, které najdete na této stránce, zakoupíte v knihkupectví BEN - technická literatura.

Strojírenské tabulky

Strojírenské tabulky zachycují programové změny v oblasti tvorby nových norem, čímž přispívají ke splnění cílů výuky ve všech zařízeních středních odborných škol a učilis. Podávají přehled o nejnovějším stavu norem v technickém kreslení, materiálech, potrubí a armaturách a výrobních pomůckách. Výběr byl proveden podle dlouholetých zkušeností pedagogických pracovníků i zkušeností z praxe. Strojírenské tabulky jsou výběrem z českých technických norem, mezinárodních norem ISO i z evropských norem. Druhé doplněné vydání!


autor J. Leinveber, P. Vávra
obj.č. 140225


Zaujaly vás tyto tabulky? Objednejte si je právě zde.

Strojírenské tabulky 1 pro školu a praxi

Koncepčně nové strojírenské tabulky s následujícími prioritami: Technické kreslení je zpracováno na základě nejnovějších harmonizovaných norem. U strojních součástí jsou kromě rozměrů uvedeny také materiál a základní výpočetní vztahy pro dimenzování součástí. Výklad je ilustrován na obrázcích, grafech, schématech. Strojnické tabulky také shrnují základní informace z matematiky, fyziky, chemie, mechaniky, uvedeny jsou zákonné jednotky a veličiny. Vznikla tak nepostradatelná příručka kompendia znalostí pro strojírenství a příbuzné obory. Jedná se o jedinečnou pomůcku, která není jen strohým tabulkovým dílem, ale je zároveň strojírenskou příručkou, sloužící ke studiu odborných předmětů na středních i vysokých školách a technikům i inženýrům při řešení jak teoretických, tak praktických problémů.

autor J. Švercl, J. Řasa
obj.č. 140610


Zaujaly vás tyto tabulky? Objednejte si je právě zde.

Strojírenské tabulky 2 - pohony

Vydáním této druhé části strojírenských tabulek se dostávají do rukou všem, kteří pracují s výkresovou dokumentací ozubených a řetězových kol, řemenových a řetězových pohonů, i těm, kteří pracují v konstrukci nebo se dostávají do styku s výpočty ozubení a převodů na odborných školách od učiliš přes střední průmyslové školy, vyšší odborné školy až po vysoké školy, hodnoty potřebné pro výpočty, které nejsou běžně a v jednom svazku uváděné.

vydal Montanex
obj.č. 140271


Zaujaly vás tyto tabulky? Objednejte si je právě zde.

CNC obráběcí stroje a jejich programování

Publikace je psána tak, aby byla srozumitelná široké odborné veřejnosti a svojí koncepcí vyhovuje i jako učebnice pro výuku na odborných školách všech stupňů se zaměřením na strojírenství. Jistě ji též využijí pracovníci ve strojírenství pro zvýšení své kvalifikace a rekvalifikace, a zárověň pracovníci podniků, které se modernizují a zavádí tuto progresivní techniku CNC. Je určena též pro pracovníky útvarů technologické přípravy výroby a technologického rozvoje, kde najdou informace na téma "Co umějí současné CNC stroje" a téma o ekonomice provozu CNC strojů. Na uvedených příkladech si lze, po předchozím prostudování, procvičit programování CNC, než následně přikročí studující k programování na simulátoru CNC stroje a na vlastním stroji.

autor Miroslav Štulpa
obj.č. 140865

Zaujaly vás tyto tabulky? Objednejte si je právě zde.

 

Další knihy a strojírenské tabulky najdete ZDE

Strojnické tabulky (strojnícke tabuľky) bývají často nesprávně označovány jako Strojírenské tabulky, Strojní tabulky nebo jako Strojařské tabulky.